Sorumlu teknik eleman , kozmetik mesul müdür , sorumlu müdür

Sorumlu Teknik Eleman , Kozmetik Danışmanlık

Adres ve Telefon Bilgilerimiz

Fabrika1 : Pasiad Sanayi sitesi No:23 / 6p Esenyurt / İstanbul .. Merkez Ofis : Namık Kemal Mahallesi,G Plaza kat:3 34513 Esenyurt/İstanbul .

Bize Ulaşın: +9 0532 218 12 44
Mail Yazın: info@dermolente.com

Namık Kemal Mah. G Plaza No:3 .
Esenyurt / İstanbul
Türkiye

Mesaj Bırakın


[contact-form-7 id="60" title="İletişim Formu"]

Tüm kozmetik ve gıda takviyeleri , danışmanlık ve eğitim işlemleriniz için hazırız.


1Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman kimdir ?

Türk Kozmetik Kanun ve Yönetmeliği ile Yönetmelik Ekleri ve ilgili Klavuzlara uygun olarak kozmetik ürün üretimi, piyasaya arzı ve diğer ülkelerdeb ülkemize kozmetik ürün ithalatı konusunda danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır. 5324 sayılı Kozmetik Kanunu, kozmetik üreticilerinin bünyelerinde "Sorumlu Teknik Eleman" istihdam etmesi gerekliliğini belirtmektedir. Piyasaya kozmetik ürün arz eden bütün üreticileri kapsayan bu kanun gereğince Sorumlu Teknik Eleman, ilgili anabilim dallarında eğitim alıp profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip olmalıdır..

2Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi nedir ?

Güvenli olmayan kozmetik ürünlerin ani etkileri ve uzun dönemli etkileri telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olabilmektedir. Kozmetik ürünler hem tüketiciler hem de kozmetik ürünleri tüketici üzerinde uygulayan profesyoneller için güvenli olmalıdır. İnsan ömrü boyunca yaygın biçimde kullanıldıkları da dikkate alınarak piyasaya arz edilmeden önce her kozmetik ürünün güvenlik değerlendirme sorumlusu tarafından güvenlik değerlendirmesinin yapılması önemli bir gerekliliktir..

Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır (Kozmetik Yönetmeliği Madde 6). Bu niteliklere sahip ve Kozmetik Mevzuatı’na uygun ürünler “güvenli” olarak kabul edilir. .

3Gıda Takviyeleri ruhsatlandırması nedir ?

Gıda takviyeleri ( şurup , kapsül , tablet , şase ....) Tüm bu kalemlerde ruhsatlandırma , sağlık sertifikası , sağlık beyanı , serbest satış sertifikası , firma kayıt , bu konularda danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz tek bir kanaldan sizlere en kısa ve etkili şekilde çözümler sunmaktayız..

4Ürün Takip Sistemi nedir.?

5324 sayılı Kozmetik Kanunu'nun Bildirim ve Denetim başlıklı 3. maddesi gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Sağlık Bakanlığı'na bildiriminin yapılması zorunludur. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik ürün yönetimi işlevleri 2 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılmıştır. 5324 sayılı Kozmetik Kanunu'nun Bildirim ve Denetim başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında kozmetik ürünlerin piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulması, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur. .

Kozmetik ürün bileşenlerine ilişkin veri havuzu hazır olarak ÜTS sistemine bakanlık tarafından eklenmiştir. Kozmetik ürünlerin piyasaya arzı ve piyasada bulundurulması kapsamında güncel "Kozmetik Yönetmeliği ve Eklerine" uygun hareket edilmesi bu doğrultuda ÜTS Sistemi üzerinden yapılacak bildirimlerde güncel ve okunabilir nitelikteki ambalajların sisteme eklenmesi gerekmektedir. Kozmetik Firmalarının, Kozmetik Ürün Bildirimlerinde ÜTS üzerinden en fazla 5 adet kozmetik ürünün yer aldığı her bir başvuru için EBS üzerinden bir işlem takip numarası alarak başvuruda bulunması gerekmektedir. EBS üzerinden tek bir işlem numarası altında birden fazla bildirim formunun (beşerli grupların) gönderilmemesi gerekmektedir..

5A.B. Yönetmeliği sorumlu personel nedir ?

Sorumlu Kişi (Responsible Person), Avrupa’da bir kozmetik ürün pazara arz edilmeden önce dijital ortamda ilgili komisyona ürünlerin bildirimini yapmalıdır (CPNP). İlgili bildirimde yer alması gerekenler ise şu şekildedir: Ürünün ait olduğu kategori, tanımlaması ve ismi, Sorumlu Kişi (Responsible Person) ismi, adresi, Ürün Bilgi Dosyası’na en kolay ulaşılabilecek adres, İthalatın yapıldığı ülke, Ürünün/ürünlerin arz edileceği ülke, Gerekli durumlarda görüşülmesi gereken kişinin irtibat bilgileri, Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı.Hammaddelerin CAS ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 Ek 6 Bölüm 3 altında bulunan 1A ve 1B kategorisindeki CMR maddelerinin EC numaraları,.

Sorumlu Teknik Eleman , Kozmetik Danışmanlık , Kozmetik sorumlu eleman , Kozmetik mesul müdür, İstihdamı zorunlu personel (Tarım ürünleri ve gıda takviyeleri üretim)